ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΣΕΠ 2008
Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδοι-Ειδικότητες
ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΙ & ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ

  
Κατασκευή τεστ από
Καρβουνίδη Γεώργιο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20