ΑΣΕΠ 2008

Α' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


ΠΕ 18.02 - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Εξεταζόμενο μάθημα για τις ειδικότητες
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing)

  
Κατασκευή τεστ από
Καρβουνίδη Γεώργιο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20