ΑΣΕΠ 2008

Α' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


ΠΕ 17.01 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ


Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Α - Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Η (Υποχρεωτικό μάθημα)

  
Κατασκευή τεστ από
Καρβουνίδη Γεώργιο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20