ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Γνωστικό αντικείμενο)

ΑΣΕΠ 2006
Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 70 Δάσκαλοι

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20