ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
Κλάδος: ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Γνωστικό αντικείμενο)

ΑΣΕΠ 2006
Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 06-Αγγλική Φιλολογία

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20