ΑΣΕΠ 2006

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών
Α' Θεματική Ενότητα: Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 05-ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20