ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
Κλάδος: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Γνωστικό αντικείμενο)

ΑΣΕΠ 2006
Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

  
Κατασκευή τεστ από: Καρβουνίδη Γιώργο - Καθ. Πληροφορικής ΠΕ20