ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2006
Κλάδος: ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο

ΑΣΕΠ 2006
Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 01-Θεολόγοι

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20