Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α – Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η
Α.Σ.Ε.Π. 2006
Κλάδοι-Ειδικότητες:
ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
ΠΕ 0401 ΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ 0404 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 0405 ΓΕΩΛΟΓΩΝ,
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ,
ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  
Κατασκευή τεστ από
Καρβουνίδη Γεώργιο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20