ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Παιδαγωγικά – Γενική Διδακτική)

ΑΣΕΠ 2006
Παιδαγωγικά - Γενική Διδακτική
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 70 Δάσκαλοι

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20