ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006
Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Παιδαγωγικά – Γενική Διδακτική

ΑΣΕΠ 2006
Παιδαγωγικά - Γενική Διδακτική
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 60 Νηπιαγωγών

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20