ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
«Γνωστικό Αντικείμενο»

ΑΣΕΠ 2005
Γνωστικό Αντικέιμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ

  
Κατασκευή από Καρβουνίδη Γεώργιο - Καθ. Πληροφορικής ΠΕ20