ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Γνωστικό Αντικείμενο»

ΑΣΕΠ 2005
Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΙ

Κατασκευή τεστ από: Καρβουνίδη Γιώργο - Καθ. Πληροφορικής ΠΕ20