ΑΣΕΠ 2005

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών

Α' Θεματική Ενότητα: Γνωστικό Αντικείμενο (Εισαγωγή στη Μηχανολογία)

Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20