ΑΣΕΠ 2005

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών

Α' Θεματική Ενότητα: Γνωστικό Αντικείμενο (Κτιριακά - Οικοδομική)

Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20