ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

Έτους 2005

Α' Θεματική Ενότητα: Γνωστικό Αντικείμενο

Κλάδος Ειδικότητα: ΠΕ10 - Κοινωνιολόγοι

  
Κατασκευή Τεστ από
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20