ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Γνωστικό Αντικείμενο»

ΑΣΕΠ 2005
Γνωστικό Αντικείμενο
Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Κατασκευή τεστ από: Καρβουνίδη Γιώργο - Καθ. Πληροφορικής ΠΕ20