ΑΣΕΠ 2005

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών

B' Θεματική Ενότητα: Παιδαγωγικά - Γενική Διδακτική
Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 05 Γαλλική Φιλολογία - ΠΕ06 Αγγλική Φιλολογία - ΠΕ07 Γερμανική Φιλολογία

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20