ΑΣΕΠ 2005

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών
B' Θεματική Ενότητα: Παιδαγωγικά - Γενική Διδακτική
Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 01 Θεολόγοι - ΠΕ04 Φυσικοί - ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20