ΑΣΕΠ 2002

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών

Α' Θεματική Ενότητα: Γνωστικό Αντικείμενο (Μαθηματικά - Φυσικά)

Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 70 Δάσκαλοι

  
Κατασκευή τεστ από:
Καρβουνίδη Γιώργο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20