ΑΣΕΠ 2002

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών

Α' Θεματική Ενότητα: Γνωστικό Αντικείμενο (Εισαγωγή στη Μηχανολογία)

Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ - ΠΕ 12 - ΠΕ 17

  
Κατασκευή τεστ από:
Μαυρίδου Μαρία ΠΕ18.51